Tuesday, July 13, 2010

คำแนะนำ

เวบบล็อคแห่งนี้ จัดทำเพื่อจุดประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวของการใช้ชีวิตในเวียดนาม ซึ่งมาจากการค้นคว้าและประสบการณ์ที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม รอบที่สอง คือในปี กพ. ๒๐๐๘ เป็นต้นมา คาดว่าข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนคนไทยที่จะโยกย้ายมาทำงาน หรือมองหาช่องทางทางธุรกิจในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจจะสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้ หลายๆข้อมูลที่จะแบ่งปันในเวบนี้บางส่วน มาจากการค้นคว้า และรายงานของลูกศิษย์ใน London Center of Fashion Studies , Hanoi (LCFS) ซึ่งดิฉันได้ทำงานเป็นอาจารย์ที่ดูแลภาควิชาธุรกิจทั้งหมดของสถาบันแห่งนี้ รวมทั้งข้อมูลบางส่วนมาจากการพูดคุยกับเพื่อนๆ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงชาวเวียดนาม หลายๆท่าน ในภาคอุตสาหรกรรม เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น ทั้งที่เป็นผู้ผลิต และร้านค้าปลีก และ มาจากข่าวสารที่ดิฉันได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียน การสอนการสัมมนา รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจค้าปลีกในเวียดนาม

ผู้ที่มาศึกษาจากเวบบล็อกแห่งนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน และทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวของท่านเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมในกรณีของท่านด้วย

หากท่านอ่านแล้วมีคำถามหรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโพสต์ถามได้ค่ะ คำถามนี้จะเข้ามาในอีเมลล์ส่วนตัวของดิฉัน ซึ่งเป็นอีเมลล์ที่ใช้ทุกวัน หากช่วยเหลือได้ ก็ยินดี แล้วกลับมาอ่านคำตอบที่โพสต์ถามไว้ได้ในหน้านั้นๆ นะคะ

ขอบคุณที่แวะมาอ่าน

No comments:

Post a Comment